Thời Sự

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thứ Ba, 17/11/2020

Ngày 17/11, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 cho 350 cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững đang áp dụng và các văn bản dự kiến ban hành; đánh giá kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; định hướng các chiều, chỉ số nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021-2025; kỹ năng thông tin, truyền thông về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều...

Qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH, nhất là ở cấp cơ sở hiểu rõ hơn về quy định, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, qua đó tiến hành xác minh đầy đủ, chính xác các hộ nghèo, cận nghèo, không để bỏ sót đối tượng.

Đồng thời, nâng cao năng lực thực hiện các chương trình giảm nghèo, giúp người dân xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thoát nghèo hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo.

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: