Thời Sự

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh; thảo luận về một số Dự án luật quan trọng

Thứ Hai, 16/11/2020

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 16/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.


Đại biểu Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Với 420/428 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 87,14% Quốc hội đã chính thức thông qua toàn bộ Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo nghị quyết sau khi tiếp thu chỉnh lý gồm 11 điều. Việc tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Cũng trong sáng 16/11, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Một số đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi chưa tuân thủ đúng quy định của Chương trình luật, pháp lệnh, một số nội dung vẫn chưa có sự đánh giá tác động đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian của Quốc hội khóa XIV không còn nhiều, để đảm bảo thận trọng, phân tích, đánh giá đầy đủ Dự án Luật giao thông đường bộ nên trình Quốc hội khóa XV thảo luận thông qua.

Thảo luận về Dự án luật này, đại biểu Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Việc sửa đổi luật này là cần thiết, khắc phục được những tồn tại, bất cập về hạ tầng, phương tiện vận tải giao thông đường bộ. Tuy nhiên việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật (Luật Giao thông đường bộ sửa đổi và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ) cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm tính đồng bộ về nguyên tắc Chính phủ thống nhất quản lý về thể chế giao thông đường bộ. Không để phát sinh tổ chức bộ máy, phát sinh tăng biên chế, xã hội hóa hoạt động giao thông đường bộ…

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Linh Duy (t.h)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: