Thời Sự

Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII: Quyết tâm cao độ, hành động quyết liệt, biến khát vọng thành hiện thực

Thứ Sáu, 13/11/2020

Ngày 13/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp hội nghị lần thứ hai, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng gồm dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến để hoàn thiện các văn bản để ký ban hành, tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tặng hoa chia tay các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không tham gia tái cử. Ảnh: Khánh Linh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích cụ thể những số liệu cho thấy vị trí của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực, cả nước và nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã nỗ lực và đã đạt được những kết quả đáng tự hào.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng sự nỗ lực đó chưa đủ vì nhìn lại Vĩnh Phúc còn đang tụt hậu so với các tỉnh trong vùng và cả nước. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ này chúng ta cần quyết tâm cao độ, hành động quyết liệt, biến khát vọng phát triển thành hiện thực, trước hết là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bày tỏ sự đồng tình cao với những nội dung trình tại hội nghị, đồng thời cho ý kiến cụ thể vào các nội dung để hoàn thiện các văn bản, đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực, đưa Vĩnh Phúc phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện văn bản để ban hành, triển khai thực hiện đúng lộ trình.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy sẽ hoàn thiện và sớm ban hành để triển khai thực hiện. Đối với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần kế thừa các Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa các đột phá đã chỉ ra và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành các nghị quyết, bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Về những nhiệm vụ trước mắt cần triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát những mặt yếu, mặt còn tồn tại để có kế hoạch khắc phục; chỉ đạo các ngành tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các đề án, dự án, cân đối các nguồn lực để thực hiện. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; rà soát, tiếp tục thực hiện các dự án lớn.

Các Ban Xây dựng Đảng chủ động đề xuất các nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Đảng Đoàn HĐND tỉnh rà soát các nghị quyết để có kế hoạch bố trí nguồn lực thực hiện các nghị quyết tiếp theo trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức chia tay các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không tham gia tái cử.

N.P

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: