Thời Sự

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thảo luận Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Thứ Sáu, 13/11/2020

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 13/11, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung thảo luận.

Toàn cảnh phiên họp sáng 13/11

Dự án Luật Phòng, chống ma túy do Chính phủ trình gồm 8 chương, 69 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Thảo luận về dự án luật, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi luật, bởi số người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian qua ngày càng gia tăng, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp.

Nhiều quy định hiện hành đã không phù hợp như công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp khó khăn, người nghiện ở ngoài xã hội nhiều, tác động lớn đến tình hình trật tự an toàn, xã hội; đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, hiệu quả không cao; công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú và tại cơ sở quản lý sau cai không còn phù hợp…

Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008 có một số nội dung chưa bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Cho ý kiến về trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (Điều 12), nhiều đại biểu chưa đồng tình với quy định như trong dự thảo luật.

Theo đó, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân có trách nhiệm “chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy”.

Nhiều đại biểu đề nghị giữ như luật hiện hành, đó là, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân có trách nhiệm “chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy”.

Một số đại biểu cho rằng, để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan), trong khu vực, địa bàn quản lý, cần được giao quyền chủ động nhưng cần phối hợp với nhau thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy.

Góp ý vào Điều 24 về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều đại biểu đánh giá quy định này là điểm mới, tiến bộ của dự thảo luật.

Cũng tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho ý kiến về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy; chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy; cơ sở cai nghiện ma túy công lập; cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; các trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi…

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú (sửa đổi), Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Luật Thỏa thuận quốc tế, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Linh Duy (t.h)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: