Thời Sự

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng: Tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội Đảng 3 cấp

Thứ Sáu, 30/10/2020

Chiều 30/10/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và 10 tháng của năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Theo báo cáo, tháng 10 và 10 tháng của năm 2020, trong bối cảnh không thuận lợi do tình hình lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh miền Trung cùng với việc tiếp tục bảo đảm an toàn chống dịch Covid- 19, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Nổi bật như khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng tiến độ, chất lượng. Tính đến ngày 29/10/2020, 67/67 đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, trong đó 65/67 đại hội đủ 4 nội dung theo quy định; Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức đại hội với 3 nội dung theo quy định.

Các đồng chí trúng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; trình độ chuyên môn so với nhiệm kỳ trước được nâng lên; tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. Không khí sau đại hội thể hiện tinh thần đoàn kết, phấn khởi, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong thời gian tới, ngànhtích cực, khẩn trương tham mưu chuẩn bị văn kiện, nhân sự chuẩn bị cho đại hội XIII của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp.

Triển khai bài bản công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời tổ chức tốt các phong trào thi đua tạo khí thế, động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. 10 tháng của năm 2020, đã tháo gỡ 385 đề xuất kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị....

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; tham mưu phân công công tác đối với cấp ủy viên; kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội theo đề án nhân sự đã xây dựng gắn với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016- 2021; chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, nhân sự lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể.

Quan tâm sắp xếp, bố trí công tác và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định. Tiến hành tổng kết việc thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp. Thực hiện hiệu quả hơn nữa nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc.

Tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành công của đại hội Đảng bộ các cấp và việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh....

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: