Thời Sự

Thị trấn Hợp Hòa hướng tới đô thị loại V

Thứ Năm, 29/10/2020

Là trung tâm hành chính của huyện Tam Dương, thị trấn Hợp Hòa đã và đang có những bước tiến vượt bậc để sớm trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, có vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện và được công nhận là đô thị loại V.

Diện mạo thị trấn Hợp Hòa ngày một khởi sắc. Ảnh: Trường Khanh

Thị trấn Hợp Hòa có gần 3.800 hộ với hơn 13.000 nhân khẩu, phân bố tại 10 tổ dân phố. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hợp Hòa không ngừng nỗ lực để đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đạt các tiêu chí của đô thị loại V.

Để đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số đô thị và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, thị trấn Hợp Hòa tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản.

Thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, UBND thị trấn đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc chỉ đạo, thực hiện các chương trình phát triển KT - XH.

Trong đó, khuyến khích các hộ dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, mở rộng kinh doanh, dịch vụ, phát triển các ngành nghề, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của người dân trên địa bàn.

Đến nay, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị trấn có bước phát triển khá. Số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này tăng đáng kể, từ hơn 800 cơ sở (năm 2016) nay đã phát triển lên hơn 1.500 cơ sở, chủ yếu là cơ sở thương mại, dịch vụ...

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại, cấp ủy, chính quyền thị trấn Hợp Hòa có nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đến nay, doanh nghiệp mới thành lập tăng cao cả về số lượng và vốn đăng ký. Hằng năm, có hơn 10 doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, một số mô hình kinh tế tư nhân đã tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Với sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể đã vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng xong chợ trung tâm của huyện với quy mô 500 gian hàng, tổng mức đầu tư trên 68 tỷ đồng. Chợ trung tâm đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thị trấn kinh doanh, buôn bán.

Với việc phát triển nhanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn cũng như dịch chuyển lao động từ sản xuất nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Doanh thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ, ngành nghề và các nguồn thu khác ngày càng tăng, đạt hơn 530 tỷ đồng, góp phần nâng tổng giá trị thu nội địa (GDP) của thị trấn lên gần 900 tỷ đồng, đảm bảo cho việc cân đối thu, chi ngân sách của thị trấn là cân đối dư (Đây cũng là một trong những chỉ tiêu đánh giá phân loại đô thị).

Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, Đảng ủy, UBND thị trấn tập trung khai thác các nguồn thu của địa phương cũng như tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Thời gian qua, trên địa bàn đã triển khai xây dựng được 31 hạng mục công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 100 tỷ đồng. Tại các tuyến phố, khu vực tập trung dân cư đang được triển khai các dự án như: Lát vỉa hè, nâng cấp cải tạo hệ thống cây xanh, chiếu sáng công cộng đường phố, cải tạo kiến trúc tại các nút giao thông chính.

Đồng thời, hình thành các tuyến phố văn minh đô thị dọc trục đường chính và một số tuyến phố khu vực tập trung dân cư khác. Nhiều không gian công cộng đô thị được xây dựng như Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện; Trung tâm văn hóa thể thao huyện...

Đến nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật của thị trấn Hợp Hòa cơ bản được đầu tư đồng bộ, tạo bước phát triển mới về diện mạo đô thị.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế ... được quan tâm đầu tư và phát triển toàn diện. Tính đến cuối năm 2019, thị trấn có gần 90% gia đình văn hóa; các tổ dân phố đều xây dựng và thực hiện nghiêm hương ước, quy ước về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở được tăng cường, 100% tổ dân phố có nhà văn hóa, mỗi tổ thành lập được CLB văn hóa - văn nghệ, CLB thể dục thể thao; 100% số hộ sử dụng điện thắp sáng, 100% tổ dân phố có hệ thống đài truyền thanh... góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

Mạng lưới y tế thường xuyên được củng cố và nâng cao. Hằng năm, trạm y tế của thị trấn thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân; công tác phòng dịch được tăng cường.

Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả. Số lao động được giới thiệu việc làm mới hằng năm từ 350 đến 400 lao động, trong đó, có nhiều lao động được giới thiệu đi làm có thời hạn ở nước ngoài với mức thu nhập cao, góp phần cải thiện đời sống của lao động nông thôn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm còn 0,79%.

Qua đánh giá, thị trấn Hợp Hòa đã cơ bản hội tụ các yếu tố, tiêu chí của đô thị loại V. Được công nhận là đô thị loại V sẽ tạo điều kiện để Hợp Hòa tiếp tục phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế, đáp ứng vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của huyện Tam Dương.

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: