Thời Sự

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10: Thông qua Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đầu tư cấp nước sạch và hệ sinh thái khởi nghiệp

Thứ Tư, 28/10/2020

Ngày 28/10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2020, thông qua Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân; hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch nông thôn; quy định đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý, sử dụng biên chế công chức và Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các đại biểu dự phiên họp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Chu Kiều

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì phiên họp.

Trước khi tiến hành các nội dung phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã phát động các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ với tổng số tiền quyên góp được tại phiên họp là 49,6 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì kết luận phiên họp. Ảnh: Chu Kiều

 

Tiếp thu ý kiến tham gia vào Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đánh giá, rà soát để thống nhất các nội dung; đối với những chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, sẽ xem xét quyết định thông qua ngay với nguyên tắc không thấp hơn chính sách hỗ trợ giai đoạn trước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục bố trí, phân kỳ kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cơ cấu ngành Nông nghiệp cho phù hợp, trên cơ sở cân đối chung ngân sách của tỉnh.

Đối với báo cáo Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các ngành chức năng cần có cơ chế cụ thể, thiết thực hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào chương trình nước sạch, hướng đến 100% người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch; đồng thời, giao Sở NN&PTNT tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung dự thảo nghị quyết để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Trên cơ sở tổng hợp và thống nhất ý kiến nội dung dự thảo báo cáo về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan cấp huyện khi được phân quyền.

Nhất trí với báo cáo Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Đề án “Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn chỉnh tên gọi của đề án cho phù hợp thực tế để có cơ sở thông qua; về nội dung đề án, cần rà soát thêm dựa trên cơ sở nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và bám sát định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn thiện văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh tiếp tục thực hiện nguyên tắc cắt giảm biên chế đối với các địa phương chưa đủ 10% theo quy định.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế, Sở GDĐT tiếp tục đề xuất với Bộ Y tế, Bộ GDĐT tháo gỡ khó khăn về biên chế của 2 ngành, đáp ứng định mức giáo viên, định mức theo giường bệnh phù hợp với thực tế của tỉnh; số sở ngành, đơn vị chưa đủ chỉ tiêu sớm đề xuất để tỉnh tổ chức thi tuyển công chức nhằm đáp ứng nhu cầu, công việc của đơn vị.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; kết quả giải quyết đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai...

Lưu ý tình hình thiên tai có diễn biến phức tạp ở miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đôn đốc các địa phương, đơn vị quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Khi thực hiện các hoạt động ủng hộ, các tổ chức, đơn vị nên thông qua đầu mối là MTTQ để việc phân bổ nguồn cứu trợ được phù hợp, tránh sự mất cân bằng giữa các nơi cần được cứu trợ.

Hồng Chiến

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: