Thời Sự

Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Tam Đảo khóa II: Thông qua 23 nghị quyết

Thứ Tư, 28/10/2020

Sáng 28/10, HĐND huyện Tam Đảo khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 để xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lưu Đức Long nhấn mạnh: Do nguồn vốn đầu tư công có sự biến động bổ sung từ ngân sách cấp trên, để đáp ứng kịp thời yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020, nhất là việc tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện các công trình dự án để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã đồng thời có nhiều nhiệm vụ phát sinh trong năm 2020 cần bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện, vì vậy, Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe và thảo luận các tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; phân bổ kinh phí xây dựng Đề án phát triển du lịch, dịch vụ; Đề án Làng văn hóa dân tộc Sán Dìu, phát triển du lịch cộng đồng huyện Tam Đảo...; báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung vào nội dung: sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp với các quy định của pháp luật, thời gian, biện pháp thực hiện, hiệu quả đầu tư dự án, tính khả thi...

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND và Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thông qua 23 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Bạch Dương

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: