Thời Sự

Sông Lô xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Tư, 28/10/2020

Xác định công tác cán bộ có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Sông Lô tập trung nhiều giải pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Bộ phận "một cửa" thị trấn Tam Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Lượng

 


 

Ở Đảng bộ huyện Sông Lô, có thời điểm, công tác cán bộ gặp phải một số khó khăn. Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; nỗ lực, quyết tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay, công tác này đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án số 01 của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 đạt kết quả tích cực, thực hiện đúng theo lộ trình.

Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện theo quy định. Đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong và lối sống giản dị, gần gũi với quần chúng; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, việc đào tạo, bồi dưỡng được lãnh đạo huyện xác định là khâu quan trọng, góp phần nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ nên hằng năm, Đảng bộ huyện tiến hành rà soát, chọn lọc những cán bộ trẻ, cán bộ nằm trong quy hoạch cử đi đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ kế cận trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô bổ nhiệm được 8 trưởng phòng, 9 phó trưởng phòng và tương đương; tiếp nhận 5 đồng chí từ cấp tỉnh về huyện, 3 đồng chí từ huyện được điều động lên tỉnh; 4 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được luân chuyển làm cán bộ chủ chốt ở cơ sở và một số đồng chí được điều động từ cơ sở lên huyện, từ xã này sang xã khác...

Việc bố trí Bí thư Đảng ủy xã không phải là người địa phương được thực hiện ở 4/17 xã, thị trấn; thực hiện thí điểm đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã tại 3 xã.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được xác định là một trong ba khâu đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Do đó, thời gian tới, Đảng bộ huyện Sông Lô tiếp tục thực hiện nghiêm công tác cán bộ trên cơ sở phát huy vai trò người đứng đầu, có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức với công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; tiếp tục tổ chức công khai thi tuyển công chức theo vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý để chọn người thực sự có năng lực.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sẽ được tiến hành với phương châm đổi mới, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. Đội ngũ làm công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là đối với cán bộ làm công tác tổ chức được tập trung củng cố, kiện toàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ; trong đó xem xét trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và năng lực, phẩm chất, đồng bộ về cơ cấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: