Thời Sự

Khảo sát thực tế việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ Sáu, 23/10/2020

Sáng 23/10, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiến hành khảo sát thực tế, lấy ý kiến trực tiếp về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bộ phận một cửa của UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ khảo sát trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Thế Hùng

Tại mỗi điểm khảo sát, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ trực tiếp làm việc với lãnh đạo, công chức bộ phận một cửa; tìm hiểu quy trình, thủ tục, những kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ các thông tin liên quan. Các thành viên trong Đoàn cũng chủ động tiếp cận, lắng nghe ý kiến của người dân đến giao dịch.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng và trước thời hạn đạt tỷ lệ cao (hơn 90%).

Với cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa; số liệu giải quyết thủ tục hành chính được tính toán chính xác, công bằng, công khai, minh bạch. Các tổ chức, người dân cơ bản hài lòng về thời gian giải quyết, thái độ của cán bộ tại bộ phận một cửa.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ cũng tiếp nhận những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, liên quan tới thủ tục hành chính về đất đai; dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện phối hợp trong giải quyết thủ tục liên thông giữa các sở, ban, ngành, địa phương…

Từ đó, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; đề xuất các giải pháp và đề nghị các đơn vị nghiên cứu khắc phục; chủ động rà soát, đẩy mạnh việc xây dựng các quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho toàn bộ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính…

Phùng Hải

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: