Thời Sự

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Sáu, 16/10/2020

Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Bắc và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của luật (năm 2015).

Trong đó, có những quy định cụ thể hơn về vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL; thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện các quy định về việc xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn…

Tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt triển khai Quyết định số 1323 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/1/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cùng với các văn bản quy định chi tiết thi hành trên phạm vi cả nước.

Quán triệt Quyết định số 1995 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành luật năm 2020, trong đó, tập trung tiến hành rà soát các VBQPPL liên quan để có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với luật năm 2020...

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: