Thời Sự

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Năm, 11/10/2018

Sáng 10/10/2018, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí: Hầu A Lềnh, Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam tại địa phương, đồng thời, sớm xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn, hướng dẫn MTTQ cấp dưới thực hiện; thành lập các Tiểu ban giúp việc và chọn đơn vị đại hội điểm ở từng cấp để rút kinh nghiệm. Hầu hết các xã đã và đang chuẩn bị tổ chức hội nghị Ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Toàn quốc có 1.650 đơn vị MTTQ cấp xã tiến hành tổ chức đại hội trong quý IV/2018, chiếm gần 15% số xã, phường, thị trấn; 753/11.162 đơn vị làm điểm, trong đó, 59 đơn vị đại hội điểm do cấp tỉnh chỉ đạo trực tiếp, 694 đơn vị do cấp huyện chỉ đạo; đa số các tỉnh, thành phố chọn từ 1 - 4 điểm để chỉ đạo trực tiếp, đồng thời, chỉ đạo cho cấp huyện lựa chọn ít nhất 1 đơn vị cấp xã để tổ chức đại hội điểm. Trong quý IV/2018, có 622 đơn vị cấp xã tổ chức đại hội điểm; quý I/2019, có 91 đơn vị đại hội điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số khó khăn, đồng thời kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ giải quyết một số vướng mắc trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, tiến độ triển khai đại hội điểm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã làm tốt việc triển khai các văn bản thực hiện công tác tổ chức đại hội. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt là cấp xã cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, MTTQ cấp trên để tham mưu cấp ủy cùng cấp về nội dung đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam các cấp nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội đại trà. Báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, những việc làm được, chưa làm được, báo cáo ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Về công tác nhân sự, cần đảm bảo số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, tỷ lệ người ngoài Đảng theo quy định; hội nghị Ban công tác mặt trận ở khu dân cư cần được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện được các nội dung chính. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, tỉnh cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ kiểm tra các nội dung trong công tác chuẩn bịĐại hội MTTQ cấp dưới trực tiếp; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sauđại hội.

Tại Vĩnh Phúc, Ủy ban MTTQ tỉnh chọn xã Tam Hợp (Bình Xuyên) và phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) đại hội điểm cấp xã, phường, thị trấn vào tháng 12/2018 và chọn huyện Vĩnh Tường đại hội điểm cấp huyện vào tháng 4/2019.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đối với công tác nhân sự, cần lựa chọn những cá nhân xuất sắc, uy tín, đảm bảo hình ảnh của tổ chức mặt trận; bố trí cơ cấu sao cho phù hợp với tình hình địa phương, đồng thời sớm có báo cáo với Ủy ban MTTQ tỉnh. Báo cáo chính trị tránh dài dòng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề then chốt của mặt trận. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: