Thời Sự

Ủy ban MTTQ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quý IV/2018

Thứ Hai, 08/10/2018

Ngày 5/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018 và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh. Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 9 huyện, thành phố của tỉnh.

Quý III/2018, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân; vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã bám sát địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 300 mô hình điểm triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động. Các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, huy động được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để giúp đỡ người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trích gần 1 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" để xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng bò giống cho hộ nghèo... Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ được thực hiện hiệu quả, góp phần tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp cần tập trung tổchức tốt Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hạn chế việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở địa phương; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm, tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, trọng tâm là Đại hội MTTQ cấp cơ sở. Theo đó, lãnh đạo MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ cơ sở chủ động rà soát cá nhân tiêu biểu, tham mưu với cấp ủy Đảng về nhân sự để phù hợp với cơ sở, đủ thành phần và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: