Thời Sự

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên Đào Trọng Tuấn: Nêu gương là trách nhiệm hàng đầu của cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 30/09/2020

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã khẳng định: Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương đã được Tỉnh uỷ lãnh, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên Đào Trọng Tuấn

 

Đặc biệt, tỉnh luôn chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lấy sự nêu gương, hiệu quả công tác làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở phần đánh giá về hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, BCH Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ đảng viên, kể cả cấp ủy và người đứng đầu chưa cao, còn nhiều hạn chế...” dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ giữ cương vị lãnh đạo không thực hiện tốt việc nêu gương, bị xử lý kỷ luật do mắc sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành...

Để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định nêu gương, tôi xin đề xuất một số giải pháp đó là, BCH Đảng bộ tỉnh cần đề ra quy định bắt buộc đối với 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; lấy kết quả nêu gương làm thước đo đánh giá năng lực công tác của mỗi cán bộ, đảng viên đó.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm các quy định, các yêu cầu về nêu gương được thực hiện đầy đủ và phù hợp trên thực tế. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ cương vị lãnh đạo vi phạm các quy định về nêu gương (kể cả trong công tác cũng như lối sống, sinh hoạt hằng ngày)... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngô Tuấn Anh ( ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: