Thời Sự

Đồng chí Đinh Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo:

Thứ Ba, 29/09/2020

Nâng cao chất lượng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Đồng chí Đinh Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

Hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân giúp việc lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền sát thực tế, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, do dân, vì dân phục vụ.

Những ý kiến, kiến nghị của nhân dân hay những tâm tư, nguyện vọng, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Qua theo dõi, nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo nêu rõ thành tựu của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, đúng hướng, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy.

Tôi xin đóng góp bổ sung một số ý kiến về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân: Các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; lựa chọn những vấn đề nhân dân còn nhiều băn khoăn, bức xúc để tiến hành tiếp xúc, đối thoại giải quyết.

Cụ thể như xã Hồ Sơn, hằng năm đều xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy định rõ ngày tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Đảng ủy quán triệt quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền đến từng chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; thường xuyên báo cáo kết quả đối thoại, tiếp công dân trong hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã; làm tốt công tác tuyên truyền, hòa giải ở khu dân cư; quan tâm chỉ đạo giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở…

Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thanh Tuyền ( ghi)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: