Thời Sự

Lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 28/09/2020

Chiều 28/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương, 179 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Tham gia góp ý vào dự án luật, các đại biểu cho rằng việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi. Về một số khái niệm như: “môi trường”, “hoạt động bảo vệ môi trường”, “các biện pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường”… chưa được quy định rõ ràng, đầy đủ.

Về lĩnh vực quản lý nhà nước về nước thải, tại điểm a, khoản 2, Điều 89 quy định” Công suất hệ thống xử lý nước thải phải phù hợp với lượng nước thải phát sinh tối đa”, cần nghiên cứu làm rõ khái niệm “lượng nước thải phát sinh tối đa” là như thế nào?

Tại Khoản 3, Điều 89 quy định: UBND cấp tỉnh đầu tư xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư tập trung chưa có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải trước ngày Luật này có hiệu lực (ngày 1/7/2021).

Trường hợp chưa bố trí được quỹ đất thì có chính sách đầu tư và hợp tác công tư theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay phần lớn các đô thị chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải nên khó thực hiện và không khả thi.

Về công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, một số đại biểu đề nghị không đưa nội dung quy định về phân công thẩm quyền quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong Khoản 3, điểm b để đảm bảo sự chủ động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường các cấp.

Một số đại biểu cho rằng cần cân nhắc nội dung nguyên tắc “coi chất thải là tài nguyên”; tránh tình trạng buông lỏng trong quản lý chất thải, nhất là chất thải rắn công nghiệp. Những quy định về bắt buộc phân loại rác thải sinh hoạt là cần thiết, nhưng cần có những biện pháp tuyên truyền sâu rộng để đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các gia đình hoặc người thuộc diện chính sách trong việc thu nộp phí thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến tiếp thu những ý kiến của các đại biểu để tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

Kim Ngân

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: