Thời Sự

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên Trần Văn Thực: Củng cố, xây dựng chi bộ đảng cơ sở toàn diện, vững mạnh hơn

Thứ Hai, 28/09/2020

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi thấy dự thảo có bố cục chặt chẽ, khoa học.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên Trần Văn Thực

Đặc biệt, dự thảo đã nêu rõ những kết quả đạt được, so sánh với các mục tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời chỉ ra và đánh giá sâu những mặt tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Đối với phần phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát các định hướng mang tầm chiến lược của Trung ương và các quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh đã được đề ra.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị xác định rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Ở nội dung này, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đặt lên hàng đầu.

Để làm tốt nội dung cực kỳ quan trọng này, theo tôi, việc củng cố, xây dựng chi bộ đảng ở cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng và then chốt.

Do vậy, tôi xin đóng góp ý kiến, trong phần phương hướng, nhiệm vụ của dự thảo Báo cáo chính trị cần làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn, cụ thể hơn nội dung xây dựng, củng cố chi bộ cơ sở, đặc biệt là chi bộ dưới cơ sở thực sự trở thành hạt nhân xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh toàn diện.

Huyền Linh (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: