Thời Sự

Bà Trương Thị Hải Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Đậu, huyện Yên Lạc: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ Hai, 28/09/2020

Qua nghiên cứu nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy dự thảo được chuẩn bị công phu, bố cục và nội dung từng phần rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Đặc biệt, dự thảo đã khái quát các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, thể hiện tầm nhìn chiến lược cho mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.

Về lĩnh vực GD&ĐT, tôi rất phấn khởi và tự hào vì nhiệm kỳ qua, hệ thống mạng lưới trường lớp các cấp học được quy hoạch hợp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Đến hết năm 2019, 100% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tích cao, nằm trong tốp đầu của cả nước.

Từ những kết quả đó, tôi mong muốn, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa các nhà trường; mua sắm trang bị đảm bảo cơ sở vật chất, trong đó, chú trọng đảm bảo trang thiết bị dạy học cho các trường để đáp ứng sự phát triển cũng như yêu cầu ngày càng cao của giáo dục.

Bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên đủ ở các bộ môn, phù hợp giữa các nhà trường, địa phương; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh để đáp ứng công tác dạy và học ngoại ngữ.

Ngành GD&ĐT có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT sớm có hướng dẫn về việc tổ chức các kỳ thi, nhất là kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh, xét tuyển đại học…

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên cần đoàn kết xây dựng môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh; chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục trong dạy văn hóa với giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, thể chất, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi cho học sinh… Từ đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc.

Minh Hường (thực hiện)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: