Thời Sự

Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Sáu, 25/09/2020

Kết quả kiểm phiếu bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 được công bố với số phiếu đồng ý là 95/96 phiếu, tỷ lệ 98,95%. 1 phiếu không đồng ý, tỷ lệ hơn 1%.

Ông Chu Ngọc Anh - tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sáng 25/9, Kỳ họp bất thường HĐND TP Hà Nội (kỳ thứ 16) khóa XV, diễn ra với nội dung kiện toàn nhân sự cấp cao của UBND TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP tiến hành Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Tại Kỳ họp này HĐND TP tiến hành 2 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP: Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung; giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Chu Ngọc Anh.

“Chủ tịch UBND TP là chức danh hết sức quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP nhằm đảm bảo tính liên tục cho sự điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền TP. Trên cơ sở nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và đoàn kết thống nhất cao trong hoạt động.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi tin tưởng và đề nghị các đại biểu HĐND tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu Chủ tịch UBND TP để để cùng tập thể lãnh đạo UBND TP tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Tiếp đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã đọc tờ trình HĐND bầu ông Chu Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội thống nhất bầu ông Chu Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào chức danh UBND TP Hà Nội với hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố với số phiếu đồng ý là 95/96 phiếu, tỷ lệ 98,95%. 1 phiếu không đồng ý, tỷ lệ hơn 1% .

Trước đó, ngày 18/9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Chu Ngọc Anh đồng thời thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Theo tienphong.vn)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: