Thời Sự

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Duy Phiên, huyện Tam Dương Nguyễn Văn Bộ: Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn

Thứ Sáu, 25/09/2020

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi nhất trí cao với việc đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Duy Phiên Nguyễn Văn Bộ

Về phần định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi có ý kiến đóng góp bổ sung vào một số giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn hiện nay.

Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt.

Thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; các chi bộ cần xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.

Cấp ủy, chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Cụ thể như ở Đảng bộ xã Duy Phiên có 473 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó 8 chi bộ nông thôn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã quán triệt các chi bộ bám sát nhiệm vụ thực tiễn ở thôn để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm như:

Xây dựng rãnh thoát nước thải ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; bố trí linh hoạt thời gian để đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ; bí thư chi bộ gợi ý để đảng viên phát biểu ý kiến nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của tập thể và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.

Hằng năm, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Thanh Tuyền (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: