Thời Sự

Đảng viên Lưu Văn Hoa, Chi bộ thôn Quang Minh, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm phi truyền thống

Thứ Sáu, 25/09/2020

Qua theo dõi, nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên website: baovinhphuc.com.vn, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo đã nêu rất rõ thành tựu của tỉnh trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, đúng hướng, kịp thời và hiệu quả của các cấp uỷ Đảng, trong đó có việc giữ vững ANCT, TTATXH ổn định.

Đảng viên Lưu Văn Hoa, Chi bộ thôn Quang Minh, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo

Các cấp ủy Đảng và cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh hoạt động chống phá, kích động biểu tình, gây rối ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Công tác đảm bảo TTATGT được tăng cường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Công tác PCCC và CNCH được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng…

Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh chính trị, tội phạm, tệ nạn xã hội tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, gây mất ổn định. Trong đó, tội phạm phi truyền thống có chiều hướng gia tăng và diễn biến khó lường, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với ANTT, an toàn xã hội.

Tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bổ sung giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn trong đấu tranh với loại tội phạm này, nhất là một số loại tội phạm như: Tội phạm sử dụng công nghệ cao; rửa tiền, lưu hành tiền giả và kinh doanh trái pháp luật; tội phạm ma túy xuyên quốc gia; môi trường, buôn bán người…

Kim Hiền (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: