Thời Sự

Đảng viên 55 năm tuổi Đảng Bạch Minh Tuấn, Chi bộ Phố Yên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên

Thứ Sáu, 25/09/2020

Trong suốt 90 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân lập nên những thành tựu vĩ đại để tự hào sánh vai được với cường quốc 5 châu.

Đảng viên Bạch Minh Tuấn, Chi bộ Phố Yên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

Tuy nhiên, thời gian gần đây có không ít cán bộ, có cả cán bộ cấp cao vướng vào vòng lao lý. Những tiêu cực ấy phần nào ảnh hưởng đến lớp trẻ, làm một bộ phận trong giới trẻ mất phương hướng, có tư tưởng “nhạt Đảng, phai Đoàn”.

Trước thực trạng trên, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, cụ thể:

Trong giáo dục phổ thông, các nhà trường phải chú trọng hơn những môn như Giáo dục công dân, Lịch sử... Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và sống có trách nhiệm, cũng như tạo hứng thú cho học sinh yêu thích môn Lịch sử, để "Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", như Bác Hồ đã dạy.

Đối với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy cần nâng cao chất lượng bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là cán bộ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương.

Với các trung tâm đào tạo nghề, các trường đại học, cao đẳng bên cạnh việc đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cần chú trọng đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.

Hoàng Nga (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: