Thời Sự

Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 24/09/2020

Trong 2 ngày 23-24/9, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho 744 HTX thành viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra. Tình hình kinh tế tập thể, HTX tiếp tục phát triển và có nhiều nét khởi sắc.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng đại hội bức tranh Bác Hồ.

5 năm qua, toàn tỉnh thành lập mới 144 HTX. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tổ hợp tác (THT), HTX, dạy nghề cho thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể.

Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, xây dựng các mô hình THT, HTX mới, hoạt động hiệu quả, HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ngành, nghề…góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống hộ thành viên và cộng đồng.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh cùng với các tổ chức tín dụng, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ cho cho hàng trăm THT, HTX lập dự án được giải ngân với số tiền vốn ưu đãi 561 tỷ đồng, góp phần giải quyết một phần khó khăn về vốn trong hoạt động của THT, HTX.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát triển HTX đều khắp ở các lĩnh vực, các địa bàn. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của các HTX từ 7- 8%.

Phấn đấu hằng năm tỷ lệ HTX đạt loại khá, giỏi chiếm từ 40% trở lên, HTX yếu kém giảm còn dưới 5%. Mỗi năm kết nạp từ 10 - 15 HTX thành viên trở lên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 90% HTX trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh; 100% số cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Duy trì tốt các HTX điển hình tiên tiến và phấn đấu mỗi huyện, thành phố có 1-3 HTX điển hình tiên tiến; xây dựng 7 đến 10 mô hình HTX kiểu mới để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đưa khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh hoạt động ổn định, phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tiến tới cuối năm 2025, khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh phát triển bền vững, có tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng sản phẩm của tỉnh; nâng đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, tích cực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận, biểu dương thành tựu mà Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Các đồng chí nhấn mạnh vai trò của HTX, THT trong phát triển kinh tế tập thể của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế với áp lực cạnh tranh hàng hóa ngày càng gia tăng, phát triển kinh tế tập thể ngày càng đòi hỏi cao hơn mà nòng cốt là HTX, THT.

Các đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, BTV, BCH Liên minh HTX tỉnh khóa V cần tiếp tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đổi mới, bám sát sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng liên minh vững mạnh toàn diện, xứng đáng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, thực hiện hiệu quả việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho các thành viên.

Tích cực mở rộng các HTX kiểu mới theo hình thức đa ngành, đa nghề trên các lĩnh vực; đồng thời, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả; củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý về kinh tế tập thể theo Luật HTX.

Đặc biệt, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích tạo điều kiện giúp các THT, HTX khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao năng lực quản lý; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cán bộ phù hợp…góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 thành viên. Đồng chí Phan Thị Định tái đắc cử chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã” và Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển HTX và phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể.

Tin, ảnh: Xuân Hùng

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: