Thời Sự

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9: Tăng cường chỉ đạo, khắc phục khó khăn giải ngân 100% vốn đầu tư công

Thứ Tư, 23/09/2020

Ngày 23/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2020 bàn và thống nhất các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông qua nội dung trình HĐND ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2021; hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; kết quả giải quyết các tồn tại, vướng mắc về đất đai; việc thẩm định cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chu Kiều

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội.

Nhất trí với dung dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 205 về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 của HĐND, Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số...

Tuy nhiên, nghị quyết này có những nội dung không còn phù hợp và cần có nghị quyết mới thay thế, bởi trong giai đoạn tới, Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào công tác nâng cao chất lượng dân số, với 6 chỉ tiêu cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai, từ đó tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới mang tính khả thi. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế rà soát, đề xuất kinh phí cụ thể cho công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn tới, hoàn thiện Tờ trình để UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Đối với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các dự án không có khả năng giải ngân hết trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo điều chỉnh để UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các dự án không có khả năng giải ngân hết trong năm 2020; công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tập trung giải ngân hết 100% vốn đầu tư công được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nội dung mà các huyện, thành phố đã ký cam kết với tỉnh.

Các sở, ban, ngành chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư cho các huyện, thành phố; rà soát, xem xét việc thực hiện trình tự thủ tục đầu tư các dự án, nhất là các dự án phải cưỡng chế bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo vệ thi công.

Các chủ đầu tư tập trung lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án trong các tháng tiếp theo; hoàn thiện các thủ tục thanh toán, quyết toán các dự án cho các nhà thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và các huyện rà soát, tính toán vốn kế hoạch đầu tư công, danh mục các dự án đầu tư công cụ thể cho giai đoạn 2021-2025.

Đối với Tờ trình ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn chỉnh nội dung, chỉnh sửa một số nội dung, bố cục Tờ trình để UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh xem xét.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giải quyết tồn tại về đất đai, đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm lấn chiếm đất đai, không để tình trạng lấn chiếm đất đai tái diễn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai cho các địa phương, giải quyết xong đất dịch vụ cho dân trong năm 2020. Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo về tình hình giải quyết đất dịch vụ và vi phạm đất đai gửi các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách, biện pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2021.

Hồng Chiến

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: