Thời Sự

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Daewoo Bus Việt Nam Nguyễn Hùng Tiến: Xây dựng quy định riêng về việc nộp đảng phí đối với những đảng viên sinh hoạt ở doanh nghiệp

Thứ Tư, 23/09/2020

Qua nghiên cứu, tìm hiểu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị có bố cục chặt chẽ, khoa học và hợp lý, nội dung súc tích, bao quát, đánh giá sát thực tế kết quả mọi mặt đời sống KT - XH của tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Tôi nhất trí cao đối với phần nhiệm vụ, giải pháp của dự thảo đề ra, nhất là nội dung liên quan đến lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng. Tuy nhiên, theo tôi, trong chương trình hành động của nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần có những quyết sách cụ thể hơn để đẩy mạnh việc phát triển Đảng và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần xây dựng quy định riêng về việc nộp đảng phí đối với đảng viên sinh hoạt trong tổ chức Đảng ở doanh nghiệp hoặc Chi bộ Công đoàn các KCN tỉnh.

Bởi, hiện nay, có rất nhiều đảng viên đang làm việc ở doanh nghiệp nhưng lại sinh hoạt Đảng tại địa phương. Họ rất muốn chuyển sinh hoạt Đảng đến nơi làm việc cho thuận tiện trong sinh hoạt, không làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Tuy nhiên, thay vì chỉ phải đóng đảng phí từ 10 - 15 nghìn đồng/tháng khi sinh hoạt tại địa phương, đảng viên sẽ phải đóng 1% mức lương đóng BHXH nếu chuyển đến sinh hoạt tại tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoặc Chi bộ Công đoàn các KCN tỉnh.

Như vậy, với mức lương của người lao động trong công ty bình quân từ 8 - 15 triệu đồng/tháng, người lao động là đảng viên sẽ phải đóng đảng phí từ 80 - 150 nghìn đồng/tháng.

Mức đóng này là khá cao so với trước đây nên nhiều đảng viên trong công ty đang sinh hoạt tại địa phương không mặn mà với việc chuyển sinh hoạt, gây khó khăn cho việc phát triển Đảng và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Thanh Huyền (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: