Thời Sự

Với truyền thống sáng tạo, khát vọng vươn lên, Vĩnh Phúc sẽ trở thành ngôi sao sáng trong vùng Thủ đô

Thứ Ba, 22/09/2020

Là người con quê hương Vĩnh Phúc, tôi rất phấn khởi khi đọc bản dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo đã khái quát sự phát triển của tỉnh một cách toàn diện, sát với đời sống thực tế về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội ở địa phương.

Ai đã từng trải nghiệm thực tế đời sống ở các làng, xã, thị trấn, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc mới cảm nhận được gam màu tươi sáng của đời sống nhân dân trong những năm gần đây. Phát triển, suy cho cùng là làm cho đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao về vật chất và tinh thần.

Với cách nhìn nhận ấy, ta mới thấy dù còn bộn bề công việc phải làm, dù nơi này, nơi kia vẫn còn những điều chưa được như mong muốn, nhưng sự đổi mới, tiến bộ và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo đáng tự hào. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng vẫn được duy trì, quy mô kinh tế được mở rộng.

Đặc biệt, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động từng bước được cải thiện và nâng cao. Là địa phương gặp khó khăn ngay từ đầu mùa dịch Covid-19, nhưng có sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự đoàn kết toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã vượt qua thử thách để phát triển.

Quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 104,68 triệu đồng (tăng 32,5 triệu đồng so với năm 2015)…

Những con số biết nói ấy khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành linh hoạt, kịp thời của UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Nhưng có lẽ ấn tượng sâu sắc của Báo cáo Chính trị không nằm ở những thành tích mà là ở tinh thần cầu thị, khách quan trong việc chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của nó để tập trung đưa ra những giải pháp đột phá, có tính khả thi cao nhằm tạo động lực phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn trong tình hình mới.

Nhận định và đánh giá nghiêm khắc như vậy khẳng định sự tự tin và quyết tâm cao trong khắc phục những hạn chế. Với góc nhìn văn hóa, tôi cho rằng, Vĩnh Phúc có một thời gian dài phát triển mạnh mẽ và hiện tại vẫn là địa phương có sự phát triển, lại có nhận định, đánh giá thẳng thắn như vậy là dấu hiệu đáng mừng của một tập thể không “ngủ quên trên cành nguyệt quế của quá khứ”, một tập thể lãnh đạo có khát vọng vươn lên, không chấp nhận sự yếu kém, thụt lùi! Điều này thể hiện rất rõ trong phương hướng và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo nêu định hướng chiến lược thể hiện sự nắm bắt xu hướng phát triển có tính thời đại: “Phát triển phải hướng tới mục tiêu có tính bao trùm và bền vững, hài hòa dựa trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường”.

Bài học sâu sắc về sự phát triển không chú ý yếu tố xã hội và môi trường không chỉ đối với Vĩnh Phúc mà là với nhiều địa phương trong cả nước. Trên thực tế cũng không phải chỉ ở nước ta mà thế giới đang nhận thức lại về phát triển bền vững.

Nhà nghiên cứu xã hội và môi trường Ấn Độ đã cảnh báo: Toàn bộ sản phẩm thế giới làm ra hôm nay không đủ chi cho việc lấp kín lỗ thủng của tầng ozon đang làm biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng trên phạm vi toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng tuyên bố: Không đánh đổi môi trường để phát triển. Báo cáo đã đưa vấn đề này lên hàng đầu là một định hướng có tính chiến lược và rất sát với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

Báo cáo còn chỉ rõ: “Trong phát triển phải đặt yếu tố con người vào vị trí trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển.” Vấn đề ở đây không chỉ là chuyện câu chữ hay thuật ngữ mà là nhận thức. Có nhận thức con người là trung tâm, phát triển nhưng không ai bị bỏ lại phía sau của phát triển thì sự phát triển ấy mới là sự phát triển bao trùm, sự phát triển bền vững.

Định hướng chiến lược này là nền tảng chi phối, định hình mọi phương hướng và giải pháp cụ thể. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó khi tiếp cận với quan điểm phát triển: “Trong phát triển kinh tế phải đảm bảo các nguyên tắc: Lấy an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân là mục tiêu chính; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó phát huy nội lực là chính, nhất là nguồn nhân lực.

Bám sát quy hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch; du lịch, dịch vụ là mũi nhọn, quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý chí, khát vọng phát triển, khát vọng làm giàu, khát vọng thay đổi và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”.

Điểm một số nội dung của báo cáo chúng ta có thể nhận thấy một tinh thần đổi mới Vĩnh Phúc đang được khơi dậy một cách mạnh mẽ với tình cảm và trách nhiệm của một tập thể trí tuệ có khát vọng xây dựng quê hương Vĩnh Phúc giàu đẹp, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới.

Đầu nhiệm kỳ tới, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đang gặp thử thách nghiêm trọng, toàn diện bởi đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới. Vĩnh Phúc không nằm ngoài ảnh hưởng tiêu cực đó.

Tuy nhiên, với truyền thống đổi mới, sáng tạo, với con người Vĩnh Phúc kiên cường và trí tuệ; với sự quan tâm của lãnh đạo và toàn dân về nguồn nhân lực mà minh chứng là nhiều năm liên tục giáo dục Vĩnh Phúc là điểm sáng toàn quốc…chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Vĩnh Phúc phát triển bao trùm, bền vững để trở thành ngôi sao sáng trong vùng Thủ đô!

T.s Nguyễn Viết Chức

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: