Thời Sự

Bí thư Đảng ủy xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô Lê Thanh Hải: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy đối với cấp ủy cơ sở

Thứ Ba, 22/09/2020

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy, dự thảo được xây dựng một cách khoa học với kết cấu, bố cục, dung lượng hợp lý.

Bí thư Đảng ủy xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô Lê Thanh Hải.

Dự thảo đã nêu bật được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; đánh giá chính xác, khách quan những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; nêu rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình phát triển KT - XH của tỉnh...

Trong phần định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôiđóng góp bổ sung về một số giải pháp liên quan đến công tác xây dựng Đảng đó là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy đối với cấp ủy cơ sở nhằm thu hẹp khoảng cách giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Chú trọng nghiên cứu kỹ lưỡng việc điều động, luân chuyển công tác đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; nghiên cứu xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi trong công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn của tỉnh, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tỉnh tiếp tục duy trì, bổ sung các cơ chế hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ để thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngô Tuấn Anh (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: