Thời Sự

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Thứ Sáu, 18/09/2020

Chiều 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Phạm Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi tọa đàm.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Ngô Chí Tuệ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Chí Tuệ cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại báo cáo số 244 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư. Trong đó, làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Một số đại biểu kiến nghị, đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương cần quan tâm tổ chức thêm các cuộc sinh hoạt chuyên đề gắn với trải nghiệm thực tiễn, triển khai nhiều hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay.

Một số ý kiến đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng báo cáo viên; kịp thời thông tin, định hướng, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm đang được dư luận quan tâm để Ban Tuyên giáo cấp cơ sở có căn cứ tuyên truyền…

Kết luận buổi tọa đàm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Xuân Thủy đề nghị các địa phương cần quan tâm chỉ đạo, củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo tính hấp dẫn, thu hút người nghe; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để phát huy vai trò tích cực của đội ngũ báo cáo viên, góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: