Thời Sự

Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 2.0

Thứ Năm, 17/09/2020

Chiều 17/9, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 2.0.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Dương Chung

 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 2.0 là bổ sung, cập nhật cho Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0.

Một số điểm mới cải tiến của Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 là đảm bảo phù hợp với sự phát triển của Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; cập nhật các nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với hiện tại.

Đồng thời, Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 thể hiện rõ mô hình tham chiếu để tỉnh xây dựng kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc kỹ thuật-công nghệ, kiến trúc an toàn thông tin; cập nhật các xu thế phát triển và hạ tầng truyền dẫn mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư, triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; bảo đảm tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu, hoàn thiện tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Vĩnh Phúc phiên bản 2.0.

Việc xây dựng cần bám sát vào khung kiến trúc của Chính phủ điện tử nhằm tạo sự đồng bộ, liên thông chia sẻ giữa các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu xây dựng các lộ trình triển khai cụ thể, chi tiết, trong đó có những lộ trình ưu tiên. Đồng thời, tính toán kỹ lưỡng về kinh phí xây dựng và sử dụng sao cho phù hợp, hiệu quả khi triển khai áp dụng.

Bích Huệ

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: