Thời Sự

Toàn tỉnh có 32 đơn vị hành chính cấp xã loại I

Thứ Năm, 17/09/2020

Theo quyết định mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 32 xã, phường, thị trấn được xếp loại I, 96 xã, phường, thị trấn xếp loại II và 8 xã, thị trấn xếp loại III.

Cụ thể, thành phố Vĩnh Yên có 6 đơn vị loại I, 3 đơn vị loại II; thành phố Phúc Yên có 3 đơn vị loại I, 7 đơn vị loại II; huyện Bình Xuyên có 8 đơn vị loại I, 5 đơn vị loại II; huyện Yên Lạc có 1 đơn vị loại I, 15 đơn vị loại II, 1 đơn vị loại III; huyện Tam Đảo có 6 đơn vị loại I, 2 đơn vị loại II, 1 đơn vị loại III; huyện Vĩnh Tường có 4 đơn vị loại I, 21 đơn vị loại II, 3 đơn vị loại III; huyện Tam Dương có 2 đơn vị loại I, 11 đơn vị loại II; huyện Lập Thạch có 20 đơn vị loại II; huyện Sông Lô có 2 đơn vị loại I, 12 đơn vị loại II và 3 đơn vị loại III.

Việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất của Sở Nội vụ dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế-xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị.

Phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

Nguyễn Khánh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc