Thời Sự

Sở Nội vụ: 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn

Thứ Năm, 17/09/2020

Thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ đã rà soát các danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp tỉnh có tính chất đơn giản để cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết.

Công chức Sở Nội vụ hướng dẫn công dân mã quét QR qua điện thoại để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Dương Chung

Sở đã đăng tải, cập nhật những văn bản, thủ tục hành chính được công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và công bố mới của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên trang thông tin điện tử của tỉnh và 100% thủ tục hành chính thuộc ngành Nội vụ được công khai trên website của sở theo đúng quy định.

Đồng thời, sở cử 2 công chức trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ 1/7/2018 đến 1/7/2020, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 696 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 100% thủ tục được giải quyết đúng và trước thời hạn.

Mai Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc