Thời Sự

Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng ở huyện Vĩnh Tường

Thứ Tư, 16/09/2020

Những năm gần đây, ngành công nghiệp của huyện Vĩnh Tường có sự phát triển cả về số lượng và quy mô sản xuất. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động. Có được kết quả đó chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút nhiều doanh nghiệp vào địa bàn.

Công ty TNHH SX&TM An Toàn (Cụm công nghiệp Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường) hoạt động hiệu quả, đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Lượng

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, huyện Vĩnh Tường luôn xác định GPMB là khâu then chốt trong việc thu hút các nhà đầu tư. Công tác GPMB phải đi trước một bước mới tranh thủ được thời cơ để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã vào cuộc quyết liệt, hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và triển khai thực hiện các công trình, dự án như: Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Khu công nghiệp Chấn Hưng, Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường...

Trong giai đoạn 2015 - 2020, UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại qua nhiều năm về GPMB ở một số dự án quan trọng. Đã thực hiện bồi thường, GPMB được 209 công trình, dự án với diện tích hơn 330 ha, gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Trong đó, cơ bản GPMB xong 50,06/50,34ha Cụm công nghiệp Đồng Sóc; 85/154,17ha Dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường; 32,2/32,8ha Dự án đường trục trung tâm huyện...

Để đạt được kết quả đó, UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn, ngành chức năng kiểm tra, rà soát về trình tự, thủ tục thu hồi đất cũng như chế độ, chính sách về bồi thường, GPMB…

Tổ chức đối thoại để giải quyết những nội dung kiến nghị của người có đất bị thu hồi; vận dụng các cơ chế chính sách theo hướng có lợi nhất cho người dân, tuyên truyền vận động, thuyết phục để người dân hiểu, đồng thuận.

Chính vì vậy, nhiều trường hợp, sau khi ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hoặc rà soát, vận dụng hết cơ chế, chính sách, giải quyết có tình, có lý nên đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự giác bàn giao mặt bằng mà không phải tổ chức cưỡng chế.

Với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, suốt quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương luôn phát huy tính dân chủ, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân; phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác cưỡng chế, thu hồi đất.

Huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời giải quyết trường hợp khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo; quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất...

Đến nay, công tác GPMB ở huyện Vĩnh Tường đã triển khai hiệu quả, đa số các dự án đều nhận được sự ủng hộ, tán thành của người dân.

Không chỉ riêng Vĩnh Tường mà ở nhiều địa phương khác, hiện nay, một bộ phận nhân dân chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, GPMB.

Nhiều trường hợp cố tình cản trở quá trình thu hồi đất, không chịu bàn giao mặt bằng khi đã có quyết định thu hồi đất hoặc có trường hợp đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu bàn giao mặt bằng, thậm chí cản trở tiến độ thi công công trình, mặc dù được tuyên truyền vận động nhiều lần nhưng cương quyết không chấp hành.

Do đó, việc GPMB luôn cần có phương pháp hiệu quả từ chính quyền địa phương, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục nhân dân, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ GPMB, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Minh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc