Thời Sự

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Ba, 15/09/2020

Sáng 15/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Phú Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQHtỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập trung kiểm tra, giám sát những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, những lĩnh vực trọng điểm trong phát triển kinh tế, xã hội.

UBKT các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Dương Hà

 

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận, đánh giá khách quan những việc đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua, đặc biệt là thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, là tiền đề cho việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015- 2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát từ khâu quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy.

Hằng năm, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với những nghị quyết, chỉ thị và những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 2.707 đảng viên, tăng 2,1% so với cùng kỳ; kiểm tra 3.453 tổ chức Đảng, tăng 32% so với cùng kỳ; giám sát theo chuyên đề đối với 3.261 đảng viên, tăng 6,4% so với cùng kỳ; giám sát 2.634 tổ chức đảng, tăng 25,6% so với cùng kỳ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến rõ rệt về hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

UBKT các cấp xác định nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm và đối tượng chính cần kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Vì vậy, UBKT các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32; đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy giao.

UBKT các cấp trong tỉnh kiểm tra 1.625 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 449 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 5.328 lượt đảng viên.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua có tác dụng rõ rệt trong việc phòng ngừa, ngăn chặn những khuyết điểm, vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Phú Cường ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các ban tham mưu của cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều lệ Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; thực hiện tốt Quy định 195 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo để quán triệt sâu sắc nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu; lựa chọn vấn đề, xác định đối tượng kiểm tra, giám sát; lãnh đạo UBKT các cấp bằng các vấn đề, nội dung được lựa chọn ngay từ đầu nhiệm kỳ. Xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp có bản lĩnh chính trị, có ý chí, có trách nhiệm.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: