Thời Sự

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Thứ Ba, 15/09/2020

Ngày 15/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự, có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tặng hoa chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: Dương Chung

Toàn tỉnh hiện có 41 thành phần dân tộc, gồm dân tộc kinh và 40 thành phần dân tộc thiểu số; 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung tại các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương và thành phố Phúc Yên.

5 năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước được Ban Dân tộc tỉnh triển khai kịp thời, có hiệu quả, nhất là các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hoàng Minh Ái trao Giấy khen tặng các tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Dương Chung

Đồng thời, thông qua các chương trình, dự án, chính sách đặc thù, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn... đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ năm 2016 đến nay, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất hàng hóa nhỏ; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm xuống còn 3,1%; 100% xã vùng dân tộc được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phổ biến, triển khai các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Ủy ban Dân tộc về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Động viên nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh tích cực lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và nâng cao dân trí; phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong công tác dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã biểu dương kết quả đạt được của Ban Dân tộc tỉnh trong những năm qua; đồng thời, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, phát động sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với từng nội dung cụ thể.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tại hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh đã trao Giấy khen tặng 3 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc