Thời Sự

Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về khu vực phòng thủ: Kiểm tra kết quả hoạt động và xây dựng khu vực phòng thủ tại Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 10/08/2018

* Ngày 9/8/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về khu vực phòng thủ (KVPT) tiếp tục kiểm tra về hoạt động và xây dựng KVPT tại một số địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí: Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban chỉ đạo KVPT Quân khu 2; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh cùng các đại biểu kiểm tra tại Công ty TNHH Cosmos, KCN Khai Quang (Vĩnh Yên). Ảnh: Khánh Linh

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT Quân khu 2 làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh về kết quả hoạt động và xây dựng KVPT của tỉnh. Cùng dự buổi làm việc, có thủ trưởng các cơ quan của Quân khu 2.

Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT, từ năm 2017 đến nay, Vĩnh Phúc đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng KVPT vững chắc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo KVPT các cấp.

Công tác xây dựng KVPT tập trung vào một số nội dung: Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; xây dựng tiềm lực kinh tế, quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã vận dụng linh hoạt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và điều hành theo pháp luật, cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Qua thực tiễn hoạt động, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền được thể hiện rõ nét; phát huy được trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; tư tưởng, nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở về xây dựng KVPT từng bước được nâng lên.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đảm bảo về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng. Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm đầu tư, xây dựng các công trình trong KVPT; tổ chức diễn tập KVPT các cấp. Đồng thời, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng KVPT vững chắc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra KVPT Quân khu 2 đã đề nghị Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng và hoạt động KVPT như: Công tác tham mưu, đề xuất trong diễn tập KVPT; vấn đề quản lý đất quốc phòng; công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận KVPT; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2; phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên…

Sau khi làm việc với Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị: Công an tỉnh, Trường sĩ quan Tăng thiết giáp, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos, Ban Chỉ đạo KVPT thành phố Vĩnh Yên.

* Ngày 9/8/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về khu vực phòng thủ (KVPT) do Đại tá Phạm Hồng Chương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả hoạt động và xây dựng KVPT của Ban Chỉ đạo KVPT huyện Sông Lô. Cùng dự buổi kiểm tra, có Đại tá Lê Duy Sỹ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Hà Vũ Tuyến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT huyện Sông Lô và lãnh đạo một số phòng, ban liên quan.

Đoàn kiểm tra đã nghe Ban Chỉ đạo KVPT huyện Sông Lô báo cáo công tác xây dựng KVPT của huyện thời gian qua. Những năm qua, Ban Chỉ đạo KVPT huyện Sông Lô đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về xây dựng KVPT trong tình hình mới.

Trong quá trình thực hiện, huyện vận dụng linh hoạt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, đoàn thể tham mưu và đạt được kết quả tốt cả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng KVPT đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng.

Từ đó, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong KVPT. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng đúng tổ chức biên chế, có chất lượng cao, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ được huy động và tham gia huấn luyện bảo đảm 100% quân số theo quy định, chất lượng huấn luyện luôn đạt kết quả tốt; huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm...

Tuy nhiên, quá trình xây dựng KVPT huyện Sông Lô còn những tồn tại cần khắc phục như: Chất lượng công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã chưa cao; một số khu vực đất quốc phòng trong quy hoạch xây dựng thế trận phòng thủ còn khó giải quyết do tranh chấp; chất lượng xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của một số phòng, ban, ngành còn hạn chế...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hồng Chương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 nhấn mạnh: Việc xây dựng và hoạt động của KVPT là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, huyện Sông Lô phải coi đây là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc xây dựng KVPT tại huyện Sông Lô thời gian qua, đồng thời đề nghị, Ban Chỉ đạo KVPT huyện Sông Lô cần tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra công tác xây dựng KVPT tại Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và xã Lãng Công.

* Ngày 9/8/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về khu vực phòng thủ (KVPT) do Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về kết quả xây dựng và hoạt động KVPT của huyện Vĩnh Tường từ tháng 1 đến tháng 8/2018. Cùng dự, có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT huyện Vĩnh Tường và các phòng, ban liên quan.

Đoàn kiểm tra đã nghe Ban Chỉ đạo KVPT huyện Vĩnh Tường báo cáo kết quả hoạt động và xây dựng KVPT của huyện trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên, huyện Vĩnh Tường đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về KVPT.

Hàng năm, huyện ban hành đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn.

Trong quá trình thực hiện, huyện đã vận dụng linh hoạt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật, cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có số lượng phù hợp, chất lượng cao; nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, hàng năm tham gia huấn luyện quân số đạt hơn 97%. Hoạt động của dân quân tự vệ đã có hiệu quả tốt trong phối hợp với lực lượng công an tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự trị an, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở cơ sở. Công tác tuyển quân được huyện thực hiện tốt, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng hoàn thành 100% kế hoạch; giáo dục quốc phòng toàn dân được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đánh giá cao thành quả đạt được của huyện Vĩnh Tường trong công tác xây dựng KVPT thời gian qua. Đồng chí đề nghị, huyện Vĩnh Tường tiếp tục chú trọng tới công tác giáo dục, bồi dưỡng cho đối tượng 4 và giáo dục quốc phòng toàn dân; các dự án lớn về phát triển kinh tế của huyện phải quan tâm gắn với quốc phòng - an ninh; đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT...

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn kiện, văn bản về xây dựng KVPT tại 5 đơn vị của huyện Vĩnh Tường, gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng NN&PTNT, Công an huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, xã Ngũ Kiên.

* Chiều 9/8/2018, Đoàn công tác do Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) Quân khu 2 làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh, rút kinh nghiệm về công tác xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau 2 ngày kiểm tra tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo KVPT Quân khu 2 đã chỉ ra những ưu điểm nổi bật, những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh. Đa phần những ý kiến của thành viên các Đoàn kiểm tra đã được lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo KVPT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giải trình, làm rõ.

Cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo KVPT Quân khu 2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định: Những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng, củng cố KVPT vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh.

Với những hạn chế, tồn tại được chỉ ra, Ban Chỉ đạo KVPT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ nghiêm túc tiếp thu và sớm có giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quân khu 2 để tỉnh xây dựng LLVT ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhấn mạnh đến vị trí chiến lược của Vĩnh Phúc trong xây dựng KVPT quốc gia, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng KVPT. Tập trung xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các cấp, ngành trong tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đề cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tiếp tục chăm lo, nâng cao chất lượng hoạt động của KVPT huyện, thành phố. LLVT các cấp tăng cường công tác phối hợp trong việc nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, tập trung xây dựng KVPT theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo KVPT Quân khu 2, muộn nhất là ngày 20/8/2018.

P.VTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: