Thời Sự

Họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Năm, 09/08/2018

Sáng 8/8/2018, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Trịnh Đình Mao, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch HND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Đồng chí Trịnh Đình Mao, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Chu Kiều

Tại buổi họp báo, lãnh đạo HND tỉnh thông tin tới các đại biểu về việc tổ chức Đại hội đại biểu HND cấp cơ sở đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội HND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 .

Đại hội IX là Đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình kết quả công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (17 - 18/8/2018) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tổng số đại biểu dự đại hội là 340 người, trong đó, có 225 đại biểu chính thức. Số lượng BCH dự kiến gồm 33 ủy viên, tỷ lệ ủy viên BCH là nữ chiếm 27,27%. Số lượng BTV HND tỉnh dự kiến 11 ủy viên.

Về kết quả công tác hội nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác phát triển hội viên được các cấp hội đặc biệt quan tâm, đã kết nạp 21.438 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 154.352 hội viên. Hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân về vật tư, vốn, kiến thức khoa học công nghệ, thông tin thị trường, kiến thức pháp lý... được tổ chức thường xuyên.

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với giai đoạn 2008 - 2013, với gần 1.600 hộ được vay vốn phát triển sản xuất. Vốn từ nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 800 tỷ đồng cho trên 3 vạn hộ vay; nguồn nhận ủy thác từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ hơn 900 tỷ đồng, số tổ vay vốn gần 500 tổ, số hộ vay gần 8.000 hộ.

Từ các nguồn vốn trên, giúp cho hội viên nông dân tổ chức thực hiện hàng trăm dự án trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm mới, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Để cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân nhận thấy Đại hội đại biểu HND tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức hội nông dân các cấp, lãnh đạo HND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của hội. Chú trọng giới thiệu các tập thể, nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình có hiệu quả. Ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả Đại hội HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023...

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: