Thời Sự

THÔNG BÁO

Thứ Tư, 08/08/2018

                                  Về dự kiến mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình

Hiện tại, mực nước hồ chứa thủy điện Hòa Bình đang ở mức cao; đồng thời trên biển Đông đang xuất hiện vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gây mưa trên lưu vực các hồ và các tỉnh đồng Bằng, Trung Du, Bắc Bộ trong những ngày tới. Thực hiện Công điện số 32/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 08/8/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai dự kiến 09/8 có thể phải mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình (hiện đang duy trì xả 01 cửa).

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Thông báo ngày 09/8 có thể phải mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành; các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi và nhân dân biết và triển khai các biện pháp ứng phó khi hồ Hòa Bình thực hiện xả lũ.

Báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo số điện thoại: 3.862.518, Fax: 3.861.721, địa chỉ Email: pclbvp@gmail.com./.

 

                                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG  

                                                                                                               Nguyễn Đức SinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: