Thời Sự

97 cơ quan, đơn vị hành chính sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ Năm, 13/08/2020

Ngày 13/8, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban chỉ đạo ISO tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trà Hương

Theo kế hoạch chuyển đổi, năm 2020, Vĩnh Phúc triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 97 cơ quan, đơn vị hành chính tại địa phương.

Thời gian xây dựng và tiến độ thực hiện từ tháng 3-4/2020 bắt đầu rà soát, bổ sung cải tiến thường xuyên HTQLCL; từ tháng 5-9/2020 thực hiện chuyển đổi sang phiên bản mới theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015; trước tháng 11/2020, ban hành và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015, có thông báo bằng văn bản đến các cơ quan để theo dõi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia của Bộ KH&CN giới thiệu về Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và những nội dung thay đổi so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đồng thời, hướng dẫn các bước triển khai thực hiện việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như: Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015; xây dựng hệ thống tài liệu; áp dụng vào thực tế hoạt động của cơ quan; đánh giá nội bộ và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015...

Việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 sẽ giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, đạt hiệu quả cao, đúng với quy định của pháp luật, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc