Thời Sự

Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày Quốc tang

Thứ Năm, 13/08/2020

Thực hiện thông báo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công điện số 2954/CĐ-BVHTTDL ngày 12/8/2020 và chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Văn bản số 3578-CV/TU ngày 13/8/2020 về tang lễ của đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức với nghi thức Quốc tang;

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo và thông báo thực hiện, như sau:

Trong hai ngày tổ chức Quốc tang (14/8 và 15/8/2020), các công sở, các nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện; Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh đưa tin sâu rộng đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, thực hiện./.


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc