Thời Sự

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thứ Sáu, 31/07/2020

Ngày 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Trường Khanh

Diễn văn ôn lại 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày đã nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo của tỉnh. Ảnh: Trường Khanh

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, đưa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng của Đảng bộ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp ủy giao, ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trong đó, ngành Tuyên giáo tiếp tục chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, không để bùng phát thành “điểm nóng”...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của hệ thống tuyên giáo các cấp và các thế hệ làm công tác tuyên giáo tỉnh trong suốt chặng đường vừa qua.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, góp phần quyết liệt vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt... Từ đó, nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Để thực hiện tốt mục tiêu, vai trò của công tác tuyên giáo là “đi trước, mở đường”, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên giáo.

Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, toàn xã hội trong hoạt động tư tưởng. Cùng với đó, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội đặt ra; chỉ đạo, định hướng tốt dư luận xã hội; hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh.

Nhân dịp này, có 5 đồng chí được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: