Thời Sự

Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII

Thứ Sáu, 13/07/2018

Ngày 13/7/2018, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Hữu Khanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp HĐND huyện đã thông qua kết luận phiên thảo luận tại hội trường và giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, các đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND huyện giải trình làm rõ một số tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện, những giải pháp thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013; thông qua 7 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện theo Luật Đất đai 2013; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về giám sát nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện; Nghị quyết bãi bỏ Phòng Y tế huyện Vĩnh Tường; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04, ngày 14/7/2017 của HĐND huyện về hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết 07, ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 04 ngày 14/7/2017 của HĐND huyện về hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường Lê Minh Thịnh đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua.

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018. Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch.

Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Chỉ đạo 12 xã còn lại cơ bản thực hiện xong chính sách đất dịch vụ cho nhân dân. Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm mới về đất đai như lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích...

Tin, ảnh: Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: