Thời Sự

Đại hội đại biểu huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (trực tiếp)

Thứ Sáu, 31/07/2020

Đại hội đã thành công tốt đẹp.

 

 

Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long phát biểu bế mạc đại hội
Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV là dấu ấn mở ra chặng đường mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy ý chí, khát vọng xây dựng con người Tam Đảo văn minh, thân thiện.

 

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực, có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, phát huy cao độ nội lực, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, trước mắt hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
4 giờ 20, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

 


 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy tặng hoa, chia tay các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức chia tay 8 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên
Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 


 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy khóa III được bầu tái giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa IV; 2 Phó Bí thư huyện ủy là Đinh Văn Mười và Nguyễn Thành Trung. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã bầu UBKT Huyện ủy khóa IV gồm 7 ủy viên. Đồng chí Đào Thắng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt đại hội.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp phiên thứ nhất.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm Bí thư Huyện ủy khóa IV

 

Đại hội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 39 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

1 giờ 30 phút, đại hội tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều.

Đồng chí Lê Công Thành tham luận
Đồng chí Lê Công Thành, Đoàn đại biểu Chi bộ các Ban Xây dựng Đảng tham luận về công tác phát triển đảng viên.

 

Đồng chí Lưu Nguyên Hà tham luận tại đại hội

Đồng chí Lưu Nguyên Hà, Đoàn đại biểu Đảng bộ thị trấn Đại Đình tham luận về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiếp tục thảo luận.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
10 giờ, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi tiến hành các bước theo quy định, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV gồm 39 đồng chí.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điểm lại những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, cần sớm khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị huyện Tam Đảo thực hiện tốt một số giải pháp đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, sớm đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc của cả nước.


 

Đồng chí Lê Quý Dương tham luận tại đại hội

 

Đồng chí Lê Quý Dương, Đoàn đại biểu Đảng bộ chính quyền huyện tham luận về các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển đô thị của huyện.

9 giờ, đại hội tiến hành thảo luận.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Đồng chí Nguyễn Văn Đăng trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Đinh Văn Mười trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

 

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Đinh Văn Mười điểm lại những kết quả quan trọng và toàn diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12% (MTĐH14-15%); tổng giá trị sản xuất (GTSX)5 năm đạt trên 23.035 tỷ đồng (MTĐH19.169-19.937 tỷ đồng). 

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp chiếm 22,2% (MTĐH 25,3% - 25,5%); CN-XD chiếm 36,8%(MTĐH 22,8%-23,4%), dịch vụ chiếm 41% (MTĐH 51,3-51,7%); GTSX bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,1 triệu đồng (MTĐH 57-61 triệu đồng).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Lưu Đức Long khai mạc đại hội
Khai mạc đại hội, đồng chí Lưu Đức Long nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, với ý chí khát vọng vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Đảo đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đạt được những thành tựu to lớn, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, có nhiều mô hình, sản phẩm có giá trị kinh tế cao; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, diện mạo nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Du lịch dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống xã hội phát triển. Tư duy và chất lượng cuộc sống của người dân có sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực.

 

Điểm lại những kết quả Đảng bộ và nhân huyện Tam Đảo đạt được, đồng chí Lưu Đức Long cho rằng những kết quả đó chỉ là bước đầu, chưa bền vững. Chính vì vậy, đại hội lần này cần bàn phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp nhằm tạo ra bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới.


 

Quang cảnh đại hội

 

Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay (31/7), Đảng bộ huyện Tam Đảo tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Các đại biểu dự đại hội
Tới dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các các huyện, thành phố trong tỉnh.

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: