Thời Sự

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Thứ Năm, 30/07/2020

Chiều 30/7, Đảng bộ huyện Tam Đảo đã tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tới dự, có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu dự phiên trù bị đại hội. Ảnh: Trường Khanh
Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị và phiên chính thức của đại hội với sự nhất trí 100%. Đại hội cũng tiến hành thông qua nội quy, quy chế đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Trong phiên trù bị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khẳng định dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới khá cụ thể, phù hợp với tình hình đất nước.

Báo cáo gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; có nhiều điểm mới; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng. Kết cấu của các báo cáo dễ theo dõi, thể hiện được quá trình phát triển đất nước, phản ánh đúng tình hình khách quan, thể hiện tầm vóc, vị thế của dân tộc trong thời đại.

Chủ đề đại hội và nội dung trong các phần phản ánh toàn diện, thống nhất, có sự kế thừa, phát triển các văn kiện trong đổi mới, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Văn kiện Đại hội XII.

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các ý kiến khẳng định, bố cục, nội dung của báo cáo khoa học, chặt chẽ, cân đối, sát thực tế, đã đánh giá rõ những thành tựu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phân tích sâu sắc những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong 5 năm tới và những năm tiếp theo thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và sáng tạo của cấp ủy tỉnh. Đặc biệt, trong dự thảo báo cáo đã đề ra 4 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới, đây là những vấn đề mà nhân dân rất quan tâm.

Các ý kiến đều đồng ý với chủ đề đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa ra. Nội dung của chủ đề đã thể hiện rõ tính bao quát, mục tiêu cụ thể, có tính kế thừa để phát triển, thể hiện được các thành tố về “Đảng”, về “Nhân dân”, về mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời thể hiện quyết tâm và ý chí phấn đấu, khát vọng của tỉnh.

Ngày 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (30/7/2020- 1/8/2020).

Bạch Dương


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: