Thời Sự

Để thành phố Vĩnh Yên phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

Thứ Năm, 30/07/2020

Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thựchiện Nghị quyết Đại hội, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phát triển đô thị Vĩnh Yên hướng đến đô thị loại I, thành phố xanh, đáng sống.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Hội Hợp:


Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh ở cơ sở

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên cần tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục và là nội dung không thể thiếu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05 và quy định nêu gương của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời; làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân; nghiêm túc thực hiện việc tự phê bình và phê bình, đặc biệt là trong cấp ủy, người đứng đầu phải là người dám chịu trách nhiệm, coi hạn chế, khuyết điểm của tập thể là trách nhiệm, khuyết điểm của cá nhân mình.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ quan trọng ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Đống Đa:


Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH

Chất lượng lãnh đạo của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện có hiệu quả, sát thực mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì vậy, nhiệm kỳ tới, Thành ủy xem xét yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra cấp dưới trong quá trình thực thi công vụ; tổ chức tốt việc theo dõi, nắm tình hình những vấn đề ngay khi mới phát sinh tại cơ sở để chủ động đề xuất biện pháp giải quyết hiệu quả.

Dân chủ khách quan, minh bạch trong việc lựa chọn, bố trí cán bộ đảm bảo về trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức để hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, không để chậm muộn, phiền hà, sách nhiễu gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Trần Ngọc Hải, Đoàn đại biểu Đảng bộ chính quyền thành phố:


Đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị, xây dựng Vĩnh Yên hướng đến đô thị loại I, thành phố đáng sống

Những năm qua, đô thị Vĩnh Yên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đô thị xanh văn minh, hiện đại, tuy nhiên, nhìn tổng thể việc phát triển đô thị của Vĩnh Yên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, chưa đáp ứng với vị trí đô thị trung tâm của tỉnh.

Do vậy, nhiệm kỳ tới, để xây dựng Vĩnh Yên hướng đến đô thị loại I, thành phố đáng sống, thành phố cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị với các nội dung cụ thể để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các quy định về quy hoạch, kiến trúc, các quy chuẩn trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý đất đai, trật tự đô thị, nếp sống văn minh đô thị.

Ưu tiên nguồn vốn cho các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng của thành phố, bao gồm xử lý rác thải; cấp nước sạch; hệ thống thoát nước, xử lý ngập úng; hệ thống giao thông; công viên, cây xanh, vườn hoa… đồng thời, xã hội hóa việc đầu tư xây dựng đô thị trên cơ sở linh hoạt, sử dụng nhiều hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật và hướng vào các lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất và các khu du lịch, thương mại dịch vụ.

Đồng chí Bùi Tất Thắng, Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Ngô Quyền:


Chú trọng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Để xây dựng, phát triển thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cần chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Theo đó, nhiệm kỳ tới, thành phố cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Gắn việc thực hiện văn hóa, văn minh đô thị với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào "Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị”…Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức thành viên và chính quyền rà soát, có kế hoạch nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; để các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phường, xã văn hóa… phải là những danh hiệu thực chất.

Nguyễn Khánh (lược ghi)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: