Thời Sự

Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Sông Lô

Thứ Năm, 12/07/2018

Ngày 12/7/2018, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung: Dồn thửa đổi ruộng; hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; những khó khăn, vướng mắc và kế hoạch xây dựng bãi rác thải của thị trấn Tam Sơn; vấn đề ô nhiễm môi trường; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường học trên địa bàn huyện; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện Sông Lô…

Kỳ họp đã thông qua dự thảo các nghị quyết của HĐND huyện về: Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện từ năm 2013-2017; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 của huyện Sông Lô và 17 xã, thị trấn trên địa bàn; phê duyệt điều chỉnh dự toán thu chi NSNN năm 2018; Nghị quyết về việc giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND & UBND huyện; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô đối với ông Đỗ Ngọc Cơ; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sông Lô, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đây là kỳ họp quan trọng, nhằm định hướng phát triển KT-XH của huyện những tháng cuối năm 2018. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sự tập trung dân chủ của các đại biểu, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

Hồng ChiếnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: