Thời Sự

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Thứ Ba, 10/07/2018

Ngày 10/7/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo dục QP&AN cho cán bộ đối tượng 4.

Tham dự lớp học lần này có 70 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc hơn 20 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 4 ngày (từ 10/7 đến 13/7/2018), các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản của các chuyên đề chính gồm: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trước tình hình mới; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới…

Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ ... Đồng thời tìm hiểu công tác xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên hiện nay trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố và nâng cao kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực QP&AN, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Từ đó có sự vận dụng linh hoạt vào thực tế từng vị trí công tác, làm việc, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan an toàn văn hóa.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: