Thời Sự

Ủy ban MTTQ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Thứ Năm, 09/07/2020

Ngày 9/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp; tham gia phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid -19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Trường Khanh

Cùng với đó, MTTQ thường xuyên quan tâm công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động từng bước đi vào thực chất, hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 100% các xã, 4/9 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho hơn 94.500 đối tượng, tương ứng với gần 126 tỷ đồng; 8/9 huyện, thành phố triển khai xây dựng mới, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước được gần 340 km...

Để công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2020 đạt được những kết quả tích cực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai có hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nêu trong báo cáo sơ kết.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực tham gia chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung triển khai đồng bộ nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”...

Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp; nắm bắt, phản ánh tình hình trong nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận trong xã hội.

Tập trung vận động các nguồn lực xã hội và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết... Qua những kết quả đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức mặt trận trong hệ thống chính trị.

Hội nghị đã tổ chức chia tay 6 vị thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV do nghỉ chế độ, chuyển công tác và tiến hành hiệp thương cử bổ sung 4 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư Pháp, Chủ tịch Hội Luật gia; Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Trần Văn Tuyên, Chủ tịch MTTQ huyện Sông Lô.

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc