Thời Sự

Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi”

Thứ Hai, 06/07/2020

UBND tỉnh mới ban hành kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” (tháng 10) trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”, UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương.

Tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ hội và người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

Các nội dung hoạt động gồm tổ chức các hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức về pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020; rà soát, nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nguồn lực hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Nguyễn Trọng

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc