Thời Sự

Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

Thứ Tư, 16/05/2018

Ngày 16 /5/2018, Công đoàn tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham gia của 285 đại biểu, đại diện cho hơn 120 nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Tham luận tại đại hội, có nhiều ý kiến tâm huyết về hoạt động của công đoàn các cấp trong thời gian qua; nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; những giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh… Báo Vĩnh Phúc trân trọng trích đăng một số tham luận tại đại hội.

Đồng chí Đặng Xuân Thu, Chủ tịch Công đoàn Prime Group: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Công đoàn Prime Group hiện có hơn 4.300 đoàn viên, tham gia sinh hoạt tại 13 công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc. Hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do LĐLĐ tỉnh phát động, công đoàn công ty đã triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng công ty.Qua đó, động viên cán bộ, người lao động trong công ty đổi mới, sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quản lý; tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của công ty.

Nhiều sáng kiến của người lao động đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm; được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận và được các cấp khen thưởng, biểu dương.

Qua thực tiễn tổ chức phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” chúng tôi nhận thấy rằng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết với phong trào, biết cách khơi dậy tiềm năng sáng tạo và hỗ trợ người lao động; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phong trào; cụ thể hóa nội dung, mục tiêu của phong trào với nhiệm vụ đặc thù của từng công ty; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả…

Đồng chí Phan Quốc Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Vĩnh Yên: Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Những năm qua, cùng với việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn, các cấp công đoàn thành phố Vĩnh Yên đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thi đua bám sát vào nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính”; “Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong ngành Giáo dục; thi đua “Thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức, 10 điều quy định về đạo đức người hành nghề dược” trong ngành Y tế…

Các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai cho thấy, việc tổ chức các phong trào thi đua ở một số công đoàn cơ sở còn mang tính hình thức và không duy trì thường xuyên, chưa đề ra nội dung cụ thể nên không mang lại hiệu quả thiết thực; công tác phối hợp trong tổ chức các phong trào nhiều nơi còn chưa chặt chẽ, đồng bộ; cán bộ chuyên trách công đoàn một số nơi còn thiếu và hạn chế về năng lực…

Để khắc phục những hạn chế trên, tôi đề nghị Công đoàn tỉnh tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn trong tổ chức các phong trào thi đua; chỉ đạo công đoàn các cấp đổi mới hình thức, nội dung tổ chức các phong trào, gắn với bình xét thi đua xếp loại hàng năm.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp trong triển khai, tổ chức các phong trào thi đua…

Đồng chí Tạ Thị Quỳnh Dung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sekonix Vina: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động. Xác định được điều đó, thời gian qua, công đoàn Công ty TNHH Sekonix Vina đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, thu hút sự tham gia tích cực của người lao động công ty như: Tổ chức giải bóng đá nam, nữ vào các ngày thứ 7 hàng tuần; tổ chức thi hát, múa, nấu ăn, vẽ tranh nhân những ngày lễ, kỷ niệm…

Các hoạt động trên đã tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao tình đoàn kết, đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động, giúp người lao động thêm gắn bó với công ty và tích cực đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Theo tôi, để phong trào VHVN, TDTT trong các công đoàn cơ sở ngày càng phát triển, quan trọng nhất là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích sự tham gia của người lao động. Đồng thời, công đoàn cần chủ động tham mưu với lãnh đạo công ty quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị.

Đồng chí Lê Anh Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thép Việt Đức: Phát huy vai trò của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Công đoàn Công ty Cổ phần thép Việt Đức hiện có gần 1.000 đoàn viên sinh hoạt tại 17 tổ công đoàn trực thuộc. Thời gian qua, công đoàn công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động như: Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hộ, đảm bảo an toàn vệ sinh cho người lao động; tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo công ty và người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch…

Các hoạt động trên đã góp phần bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, theo tôi, công đoàn các cấp cần đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Bên cạnh đó, tôi mong rằng công đoàn cấp trên quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Đồng chí Đàm Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phúc Yên: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của lao động nữ

Những năm qua, hoạt động nữ công của LĐLD thành phố Phúc Yên được quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ trên địa bàn; phát huy vai trò của nữ lao động trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đời sống của lao động nữ trên địa bàn hiện còn nhiều khó khăn, mục tiêu bình đẳng giới còn nhiều thách thức. Để tiếp tục triển khai tốt hoạt động nữ công, thời gian tới, LĐLĐ thành phố Phúc Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời kỳ mới; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật đối với lao động nữ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ công; đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Lê Mơ (lược ghi)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: