Thời Sự

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thứ Tư, 16/05/2018

Sáng 16/5/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tới dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 285 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 144 nghìn CNVCLĐ toàn tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra. Hoạt động công đoàn có sự đổi mới về nội dung và phương thức, hướng về cơ sở, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Công đoàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Hiện, toàn tỉnh có hơn 144.400 CNVCLĐ, tăng gần 49.100 người so với đầu nhiệm kỳ; có 120.370 đoàn viên công đoàn, tăng 37.053 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ. Số CNVCLĐ khu vực nhà nước có 31.716 người, khu vực ngoài nhà nước có 88.654 người. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ đã có chuyển biến tích cực, số CNLĐ qua đào tạo đạt 55%.

Đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV. Ảnh : Nguyễn Lượng

 

Với vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho CNLĐ tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế thuộc ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp liên quan đến CNVCLĐ; tư vấn pháp luật cho CNLĐ. Hàng năm, có 97% CĐCS khối HCSN, 100% CĐCS khối trường học tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 100% doanh nghiệp nhà nước, 68% công ty cổ phần, công ty TNHH có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường , Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Công đoàn đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng khu nhà ở, trường mầm non cho công nhân, xây dựng nhà khách công đoàn; nhà văn hóa công nhân; tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; vinh danh doanh nghiệp “Vì người lao động”; tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao; lắp đặt phòng vắt trữ sữa cho NCLĐ nữ tại doanh nghiệp; vận động ủng hộ được hơn 3,8 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì CNLĐ nghèo”, hỗ trợ hơn 3.800 CNLĐ nghèo khó khăn.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Qua phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có 90 - 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phát động. Đã có 204 đề tài nghiên cứu khoa học được ghi nhận; hơn 220 nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật hữu ích làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng/năm.

Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc ngày càng được quan tâm; tổ chức công đoàn đã giới thiệu hơn 6.000 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, đã có hơn 5.100 CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm lo quyền lợi cho CNVCLĐ. Phấn đấu, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 70% trở lên số doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại cơ sở; 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể; thành lập mới từ 150-200 CĐCS, kết nạp mới 20.000-25.000 đoàn viên; xây dựng 5 nhà văn hóa công nhân tại các KCN...

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã ghi nhận và biểu dương những thành tích các cấp công đoàn toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, công đoàn các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến đời sống CNLĐ, nhất là các vấn đề lương, thưởng, BHXH, BHYT, thỏa ước lao động tập thể; tham mưu cho tỉnh chiến lực xây dựng các thiết chế, hạ tầng về văn hóa, giáo dục từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho CNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp.

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn, nhất là chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; chủ động nắm bắt tư tưởng của NLĐ, quan tâm đến lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lao động nữ; thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát huy tính tiên phong trong lao động sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến NLĐ, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn đoàn kết, vững mạnh toàn diện, nâng cao vị thế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, trọng tâm là phải xây dựng được tổ chức CĐCS vững mạnh, có mối quan hệ gắn bó, tạo sự tin tưởng để thu hút CNLĐ tham gia tổ chức công đoàn; chú trọng xây dựng đội ngũ công đoàn có trình độ, năng lực, trong đó, tập trung nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động... Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; làm tốt vai trò nòng cốt của công đoàn trong phát triển đảng viên, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống công đoàn; tạo điều kiện cho công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giai cấp công nhân, công đoàn; UBND các cấp cần giải quyết kịp thời những đề xuất, nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ; các sở, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp kịp thời để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Buổi chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XIV gồm 28 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam gồm 9 đại biểu.

Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: